Złożyliśmy jako stowarzyszenie wniosek o zlokalizowanie na terenie Stargardu stacji pomiarowych jakości powietrza (w załączeniu).

Zdobyliśmy szerokie poparcie władz samorządowych miasta i powiatu dla naszej inicjatywy „Monitoring jakości powietrza dla Stargardu” w uchwale Rady Miejskiej nr XXVIII/303/2017 z dnia 28 marca 2017 r., piśmie Prezydenta Stargardu znak TI-II.603.3.2017.3 z dnia 03 marca 2017 r. oraz piśmie Starosty Stargardzkiego znak CS.604.10.2017.LS2 z dnia 15 marca 2017 r.

Czekamy teraz na odpowiedź z Wojewódzkiego Inspektoratu w Szczecinie. Mamy nadzieję, że stacja będzie działać już w następnym sezonie grzewczym. Chodzi o możliwość sprawdzania aktualnego zanieczyszczenia powietrza na portalu  https://powietrze.wios.szczecin.pl/

Działamy 🙂