Stargardzkie Porozumienie Rowerowe zaprasza na Masowy Przejazd Rowerowy, organizowany z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dnia bez Samochodu. Zbiórka uczestników od godz. 10.30 na Rynku Staromiejskim w Stargardzie. Tutaj nastąpi rozdanie numerków uprawniających do losowania roweru.

O godz. 11.00 wyruszymy na trasę przejazdu następującymi ulicami: Kramarska – Kazimierza Wielkiego – Bolesława Chrobrego – Marii Skłodowskiej-Curie – Obwodnica Staromiejska – Księcia Popiela – Plac Ducha Świętego – Bogusława IV – Spokojna – Przedwiośnie – Pogodna – Aleja Żołnierza Boczna – Aleja Żołnierza – 9-go Zaodrzańskiego Pułku Piechoty – Szczecińska – Rondo „15 Południk” – Hanzeatycka – Stralsundzka – Nasienna – Henryka Wieniawskiego – Szczecińska – Kardynała Wyszyńskiego – Plac Wolności – Andrzeja Struga – Stefana Okrzei – Brzozowa – Polna – Reymonta–- Droga gruntowa do Żabiego Uroczyska

Zakończenie przejazdu ok. godz. 12.30 na terenie „Bobrowej Polany” gdzie tego dnia będzie odbywał się festyn ekologiczny, organizowany przez Proeuropejskie Centrum Ekologiczne. Będzie wspólne ognisko z kiełbaskami, gry, konkursy itp., oraz losowanie wśród wszystkich uczestników przejazdu głównej nagrody – roweru ufundowanego przez Starostę Stargardzkiego. Nasz przejazd odbywał się będzie w ramach zgromadzenia publicznego.

 

Rowerowa masa krytyczna na Facebook’u – zobacz

 

Regulamin zgromadzenia publicznego „Masowy Przejazd Rowerowy”

1. „Masowy Przejazd Rowerowy”, zwany dalej Masą, organizowany jest przez Stargardzkie Porozumienie Rowerowe w postaci zgromadzenia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z dnia 29 września 2015 r. poz. 1485).
2. Niniejszy regulamin określa zasady zgromadzenia, warunki przejazdu oraz zachowanie się osób uczestniczących. Udział w Masie oznacza akceptację jego wszystkich postanowień.
3. Masa jest pokojową imprezą w formie wspólnego przejazdu rowerowego zgromadzonych osób, przez miasto Stargard
4. Przewodniczący zgromadzenia, policja, straż miejska oraz wyznaczone osoby, odpowiedzialne są za zabezpieczenie trasy i pilnowanie porządku w czasie zgromadzenia. Wyróżniają się one żółtymi kamizelkami odblaskowymi z napisem „ORGANIZATOR”.
5. Osoby biorące udział w Masie zobowiązane są do wykonywania poleceń Policji, Straży Miejskiej, przewodniczącego zgromadzenia oraz służby porządkowej.
6. Uczestnicy Masowego Przejazdu Rowerowego zbierają się w sobotę 17 września 2016 od godz. 10.30 na Rynku Staromiejskim w Stargardzie. Wspólny przejazd rozpoczyna się o godzinie 11:00.
7. Rowery osób biorących udział w Masie muszą być sprawne technicznie oraz wyposażone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32, poz. 262 z 2003 r. z późn. zm.), tj. w: światło przednie białe lub żółte, światło tylne czerwone, tylny odblask czerwony, co najmniej jeden sprawny hamulec oraz dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.
8. Peleton Masy porusza się z prędkością około 8 do 12 km/h jednym pasem jezdni, z zachowaniem
miejsca z lewej strony peletonu dla służby porządkowej.
9. Osoby biorące udział w Masie robią to na własną odpowiedzialność oraz zobowiązane są do zachowywania się w sposób spokojny, kulturalny i bezpieczny dla innych uczestników Masy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie osoby te swoją obecnością wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez prasę, radio i media elektroniczne.
10. Dzieci do lat 6 mogą uczestniczyć w Masie jedynie pod opieką osób dorosłych w fotelikach lub przyczepkach rowerowych. Dzieci w wieku 7-12 lat poruszają się na początku kolumny.
11. W Masie można wziąć udział zarówno poprzez przejazd całości trasy, jak i jej fragmentu. Można w dowolnym momencie się dołączyć, jak i odłączyć od peletonu. Należy jednak pamiętać, aby zrobić to w sposób bezpieczny. Od momentu opuszczenia Masy należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz 602 z 1997 r. z późn. zm.).
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się chodnikiem, wyprzedania czoła peletonu, jazdy na jednym kole (nie dotyczy monocykli), jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz skakania rowerem. Zabrania się w czasie jazdy prowadzić rozmowy przez telefony komórkowe, oraz zaleca się zachowanie rozwagi w czasie przejazdu aby nie stanowić zagrożenia dla innych jego uczestników.
13. Wszelkie awarie, wypadki, zderzenia, upadki i inne zdarzenia losowe należy zgłaszać przewodniczącemu zgromadzenia, przedstawicielom organizatora lub służbie medycznej. W przypadku awarii roweru uniemożliwiającej dalszą jazdę, osoba taka opuszcza kolumnę i schodzi na chodnik (pobocze), aby umożliwić bezpieczny przejazd innym uczestnikom.
14. W przejeździe Masy, oprócz rowerów, mogą wziąć udział także wszelkie pojazdy napędzane siłą mięśni, z wyłączeniem: deskorolek, hulajnóg, wrotek i rolek.
15. Zabrania się udziału w Masie osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
16. Zabrania się posiadania i używania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, a także materiałów wybuchowych i pirotechnicznych.
17. Zabrania się akwizycji, prowadzenia akcji reklamowych, agitacji politycznej i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody przewodniczącego zgromadzenia.
18. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu, stwarzające zagrożenie dla innych uczestników lub niestosujące się do poleceń przewodniczącego zgromadzenia i służby porządkowej mogą zostać usunięte ze wspólnego przejazdu, a także mogą zostać przekazane Policji lub Straży Miejskiej. Decyzja o usunięciu uczestnika Masy ze zgromadzenia podejmowana jest przez przewodniczącego zgromadzenia i jest nieodwołalna. Przewodniczący zgromadzenia nie musi podawać przyczyny decyzji.
19. W przypadku spraw spornych lub nieporuszonych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje przewodniczący zgromadzenia i jest ona nieodwołalna. Przewodniczący zgromadzenia nie musi podawać przyczyny decyzji.
20. Regulamin w pełnym brzmieniu jest zawsze do wglądu w wersji papierowej u przewodniczącego zgromadzenia.

 

Przewodniczący Zgromadzenia
Mirosław Mazański