Akcja „Nakręć się na pomaganie”, powstała z inicjatywy pracowników firmy Bridgestone. W tegoroczną zbiórkę plastikowych nakrętek dla Kuby – syna jednego z pracowników firmy zaangażowało się Proeuropejskie Centrum Ekologiczne oraz stargardzkie Szkoły Podstawowe nr 1, 2 i 6, Szkoła Podstawowa z Suchania oraz Zespoły Szkół nr 1 i 2 ze Stargardu oraz stargardzki OSiR.

Blisko 17 mln sztuk nakrętek o łącznej wadze 3,5 t zebranych w ramach projektu zostało odkupionych, po preferencyjnej dla Jakuba cenie, przez zakład Tworzywa Sztuczne Adamczyk z Lisewa. Surowiec zostanie poddany recyklingowi, który jest jedną z najprostszych i powszechnie stosowanych metod ochrony środowiska naturalnego.

Jakub od urodzenia zmaga się z wieloma chorobami oraz wadami wrodzonymi, które sprawiają, że może poruszać się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Środki zebrane podczas zbiórki nakrętek są dla niego szansą na większą samodzielność.

Chłopiec jest podopiecznym Fundacji „Zdążyć z pomocą”, stąd każdy może go wesprzeć przekazując swój datek na konto organizacji tytułem: 17043 Gniado Jakub darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Więcej informacji pod adresem: http://dzieciom.pl/podopieczni/17043.